"Radioterapia protonowa dzieci w Centrum Cyklotronowym Bronowice w IFJ PAN - krok po kroku"


W wyniku działań Zespołu Radioterapii Protonowej Nowotworów Dziecięcych, który działa przy współpracy czterech ośrodków:

  • Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – Państwowego Instytutu Badawczego (NIO-PIB) Oddział w Krakowie,
  • NIO - PIB Oddział w Gliwicach,
  • Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Krakowie,
  • Instytutu Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego Polskiej Akademii Nauk (IFJ PAN),

od 2022 r. w Centrum Cyklotronowym Bronowice (CCB) IFJ PAN wznowiono radioterapię protonową u pacjentów pediatrycznych.

W powyższym filmie, razem z animowaną bohaterką Anią oraz jej towarzyszem Protonem, możemy prześledzić krok po kroku jak przygotowany jest do radioterapii protonowej mały pacjent i jak wygląda przebieg napromieniania w CCB IFJ PAN. W filmie występują pracownicy IFJ PAN oraz dr Katarzyna Drosik-Rutowicz, lekarz NIO – PIB Oddział w Gliwicach i Krakowie, którzy opowiadają o fizycznych podstawach radioterapii wiązką protonową oraz przeprowadzają pacjentkę przez wszystkie etapy leczenia.

Zapraszamy do obejrzenia filmu wszystkich zainteresowanych, niezależnie od wieku. Po więcej informacji dotyczących radioterapii protonowej dorosłych oraz dzieci zachęcamy do odwiedzenia:

Centrum Cyklotronowe Bronowice - Dla Pacjenta (ifj.edu.pl)

Radioterapia protonowa - NIO-PIB oddział Kraków

Radioterapia protonowa - konferencja prasowa 13 stycznia 2023 - Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie - Państwowy Instytut Badawczy oddział w Krakowie (nio.gov.pl)


Film powstał w ramach projektu pt. “Radioterapia protonowa sterowana obrazem do napromieniania nowotworów narządów ruchu” realizowanego z programu “Nauka dla Społeczeństwa”.

  • z66154de9a8ca0.jpg