Wycena protonoterapii


Prezes Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji podał do wiadomości publicznej wycenę świadczenia pn. "Terapia protonowa nowotworów zlokalizowanych poza narządem wzroku".