Powołano Zespół do spraw opracowania strategii protonoterapii w Polsce


W Dzienniku Urzędowym Ministra Zdrowia opublikowano 12 listopada zarządzenie szefa resortu z dnia 8 listopada 2019 r. w sprawie powołania Zespołu do spraw opracowania strategii protonoterapii w Polsce.

„Zadaniem Zespołu jest opracowanie strategii rozwoju radioterapii protonowej w długiej perspektywie czasowej, zawierającej koncepcję rozwiązań systemowych oraz działań, które przyczynią się do rozwoju stosowania radioterapii protonowej zgodnie z potrzebami zdrowotnymi oraz dowodami naukowymi w zakresie efektywności terapii protonowej."

W skład Zespołu wchodzą:

1) Przewodniczący – prof. dr hab. n. med. Krzysztof Składowski, Konsultant Krajowy w dziedzinie radioterapii onkologicznej;

2) Sekretarz – Maria Wiśniewska, przedstawiciel Departamentu Analiz i Strategii Ministerstwa Zdrowia;

3) członkowie:

a) dr hab. n. med. Paweł Kukołowicz, Konsultant Krajowy w dziedzinie fizyki medycznej,

b) prof. dr hab. n. med. Jan Styczyński, Konsultant Krajowy w dziedzinie onkologii i hematologii dziecięcej,

c) prof. dr hab. n. med. Andrzej Kawecki, konsultant wojewódzki w dziedzinie radioterapii onkologicznej województwa mazowieckiego,

d) prof. dr hab. n. med. Krzysztof Roszkowski, konsultant wojewódzki w dziedzinie radioterapii onkologicznej województwa kujawsko-pomorskiego,

e) Jakub Adamski, Dyrektor Departamentu Analiz i Strategii Ministerstwa Zdrowia,

f) Martyna Sułek, przedstawiciel Departamentu Analiz i Strategii Ministerstwa Zdrowia,

g) Jacek Siwiec, przedstawiciel Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji,

h) dr n. med. Dorota Kiprian, przedstawiciel Centrum Onkologii - Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie,

i) prof. dr hab. n. med. Bożenna Dembowska-Bagińska, przedstawiciel Instytutu „Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka”,

j) prof. dr hab. Marek Jeżabek, przedstawiciel Instytutu Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego Polskiej Akademii Nauk.

 

Źródło: ZARZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 8 listopada 2019 r. w sprawie powołania Zespołu do spraw opracowania strategii protonoterapii w Polsce