Umowa z Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej Szpitalem Uniwersyteckim w Krakowie


Instytut Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego PAN podpisał umową z Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej Szpitalem Uniwersyteckim w Krakowie w sprawie prowadzenia terapii protonowej nowotworów narządu wzroku. Napromieniania czerniaków gałki ocznej u pacjentów prowadzone są w Instytucie od 2011 roku. Do końca 2023 roku przeprowadzono je dla ponad 350 pacjentów onkologicznych.