o nas


Centrum Cyklotronowe Bronowice (CCB - IFJ PAN) stanowi dział Instytutu Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego Polskiej Akademii Nauk w Krakowie.

Oferujemy wykorzystanie wiązek protonowych z cyklotronu C-235 dla firm komercyjnych do badań własności nowych materiałów, substancji biologicznych, detektorów stosowanych w medycynie, technice i fizyce oraz odporności elektroniki na promieniowanie, w tym promieniowanie kosmiczne.

Zajmujemy się zastosowaniem cyklotronów w badaniach naukowych, oraz we współpracy z jednostkami medycznymi, prowadzimy i rozwijamy radioterapię nowotworów.

W CCB IFJ PAN prowadzone są eksperymenty z zakresu fizyki jądrowej, fizyki medycznej, dozymetrii, mikrodozymetrii, radiobiologii oraz inżynierii materiałowej. Produkowane są izotopy promieniotwórcze przeznaczone do celów badawczych.

 

CCB dysponuje obecnie dwoma cyklotronami:

- cyklotronem izochronicznym AIC-144 

- cyklotronem Proteus C-235