Podpisanie umowy z Centrum Onkologii


W dniu 30 września 2016 r. podpisana została umowa pomiędzy Centrum Onkologii – Instytutem im. M. Skłodowskiej – Curie Oddział w Krakowie (COOK) a Instytutem Fizyki Jądrowej im. H. Niewodniczańskiego Polskiej Akademii Nauk (IFJ PAN) w sprawie terapii protonowej dorosłych i dzieci. Tym samym świadczenie pn. Terapia protonowa nowotworów zlokalizowanych poza narządem wzroku stało się dostępne na terenie Polski.

Pacjenci ze skierowaniami do radioterapii protonowej winni zgłaszać się do COOK  (ul. Garncarska 11, 31-115 Kraków).

http://www.terapiaprotonowa.pl/