Spotkanie "Protonoterapia teraźniejszość i przyszłość" 13.01.2023 r.


W ramach wspólnej inicjatywy Instytutu Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego Polskiej Akademii Nauk oraz Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie Państwowego Instytutu Badawczego Oddział w Krakowie w dniu 13  stycznia br. odbędzie się spotkanie pt. „Protonoterapia teraźniejszość i przyszłość”.

Program spotkania w załączeniu.