W wyniku działań Zespołu Radioterapii Protonowej Nowotworów Dziecięcych, który działa przy współpracy czterech ośrodków:

  • Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – Państwowego Instytutu Badawczego (NIO-PIB) Oddział w Krakowie,
  • NIO - PIB Oddział w Gliwicach,
  • Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Krakowie,
  • Instytutu Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego Polskiej Akademii Nauk (IFJ PAN),

od 2022 r. w Centrum Cyklotronowym Bronowice (CCB) IFJ PAN wznowiono radioterapię protonową u pacjentów pediatrycznych.

W powyższym filmie, razem z animowaną bohaterką Anią oraz jej towarzyszem Protonem, możemy prześledzić krok po kroku jak przygotowany jest do radioterapii protonowej mały pacjent i jak wygląda przebieg napromieniania w CCB IFJ PAN. W filmie występują pracownicy IFJ PAN oraz dr Katarzyna Drosik-Rutowicz, lekarz NIO – PIB Oddział w Gliwicach i Krakowie, którzy opowiadają o fizycznych podstawach radioterapii wiązką protonową oraz przeprowadzają pacjentkę przez wszystkie etapy leczenia.

Zobacz film tutaj: https://youtu.be/Z2f1LMll1QU

Zapraszamy do obejrzenia filmu wszystkich zainteresowanych, niezależnie od wieku. Po więcej informacji dotyczących radioterapii protonowej dorosłych oraz dzieci zachęcamy do odwiedzenia:

Centrum Cyklotronowe Bronowice - Dla Pacjenta (ifj.edu.pl)

Radioterapia protonowa - NIO-PIB oddział Kraków

Radioterapia protonowa - konferencja prasowa 13 stycznia 2023 - Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie - Państwowy Instytut Badawczy oddział w Krakowie (nio.gov.pl)


Film powstał w ramach projektu pt. “Radioterapia protonowa sterowana obrazem do napromieniania nowotworów narządów ruchu” realizowanego z programu “Nauka dla Społeczeństwa”.

  • z66154de9a8ca0.jpg