Zakończenie napromieniania pierwszego pacjenta na stanowisku gantry


W dniu 27 grudnia 2016 roku pomyślenie zakończono w CCB IFJ PAN napromienianie pierwszego w Polsce pacjenta poddanego radioterapii protonowej nowotworów zlokalizowanych poza narządem wzroku.