Zakończona terapia protonowa 200. pacjenta z nowotworem gałki ocznej


 

W grudniu 2017 roku zakończyła się terapia protonowa 200. pacjenta Oddziału Klinicznego Okulistyki i Onkologii Okulistycznej Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie, przeprowadzona w Instytucie Fizyki Jądrowej PAN, w ramach procedury terapia protonowa nowotworów gałki ocznej.