Seminarium podsumowujące realizację radioterapii protonowej w CCB IFJ PAN


Dnia 1 lutego 2018 roku w Auli Instytutu Fizyki Jądrowej PAN odbyło się seminarium pt; „Radioterapia protonowa nowotworów zlokalizowanych poza narządem wzroku – wstępne doświadczenia z procedury w Krakowie”. W ramach seminarium zostały wygłoszone cztery wykłady:

1.    Dr inż. Renata Kopeć : „Centrum Cyklotronowe Bronowice IFJ PAN – prezentacja Ośrodka”
2.    Mgr inż. Tomasz Kajdrowicz : „ Aspekty fizyczne i techniczne radioterapii protonowej w CCB IFJ PAN”
3.    Prof. nadzw. Dr hab. med. Beata Sas-Korczyńska : „Wstępne wyniki zastosowania radioterapii protonowej”
4.    De med. Elżbieta Pluta: „Etapy realizacji procedury radioterapii protonowej”

Podczas seminarium podsumowano efekty ponad rocznej współpracy Centrum Cyklotronowego Bronowice IFJ PAN
i Centrum Onkologii w Krakowie w realizacji procedury radioterapii protonowej nowotworów zlokalizowanych poza narządem wzroku.