Podpisanie umowy z Narodowym Instytutem Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie - Państwowy Instytut Badawczy Oddział w Krakowie na rok 2022 w sprawie terapii protonowej


W dniu 27 grudnia 2021 r. została podpisana umowa na rok 2022, pomiędzy Narodowym Instytutem Onkologii im. Marii Skłodowskiej - Curie- Państwowym Instytutem Badawczy Oddział w Krakowie a Instytutem Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego Polskiej Akademii Nauk w sprawie terapii protonowej nowotworów zlokalizowanych poza narządem wzroku u pacjentów dorosłych.