Dla przemysłu


Oferujemy:

Wykorzystanie wiązki protonowej z cyklotronu C-235 dla instytucji i firm komercyjnych. 

Dysponujemy:

  • wiązką protonów o energii od 70 MeV do 230 MeV i natężeniu prądu wiązki od 0.5 nA do 500 nA.
  • halą eksperymentalną z wiązką horyzontalną oraz systemem optyki magnetycznej umożliwiającym regulację rozmiarów wiązki
  • stanowiskiem gantry umożliwiającym napromieniania próbki w zakresie energii od 0 do 230 MeV przy zastosowaniu wiązki skanującej o rozmiarze σ=2.7 mm lub σ=4 mm oraz pod wybranym kątem w zakresie od 0 do 360.
  • stanowiskiem do napromieniania horyzontalną wiązką protonów o energiach w zakresie 0-70 MeV. Stanowisko to ma możliwość napromieniowania z wykorzystaniem tzw. Rozszerzonego Piku Braga (Spread Out Bragg Peak, SOBP). Moc dawki: od 0.01 do 1Gy/s
  • dwoma pokojami do przygotowania próbek biologicznych (materiał zwierzęcy i ludzki)

Przykłady wykorzystania wiązki:

  • napromienianie materiału fizycznego i biologicznego
  • testy detektorów i dawkomierzy w polu protonowym
  • testy elektroniki napromienianie szybkimi wiązkami protonów, symulujących promieniowani kosmiczne

W sprawach technicznych i komercyjnych prosimy o kontakt z sekretariatem pod nr +48 12 399 6200, lub pod adresem poczty elektronicznej sekretariat.ccb@ifj.edu.pl