Podpisanie umowy z Centrum Onkologii na rok 2018 w sprawie terapii protonowej pacjentów dorosłych


W dniu 29 grudnia 2017 r. została podpisana umowa na rok 2018, pomiędzy Centrum Onkologii – Instytutem im. M. Skłodowskiej – Curie Oddział w Krakowie a Instytutem Fizyki Jądrowej im. H. Niewodniczańskiego Polskiej Akademii Nauk (IFJ PAN) w sprawie terapii protonowej nowotworów zlokalizowanych poza narządem wzroku u osób dorosłych.