Podpisanie umowy z Narodowym Instytutem Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie - Państwowym Instytutem Badawczym Oddział w Krakowie na rok 2024 w sprawie terapii protonowej


W dniu 14 grudnia 2023 r. została podpisana umowa na rok 2024, przedłużająca współpracę pomiędzy Narodowym Instytutem Onkologii im. Marii Skłodowskiej - Curie- Państwowym Instytutem Badawczym Oddział w Krakowie a Instytutem Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego Polskiej Akademii Nauk w sprawie terapii protonowej nowotworów zlokalizowanych poza narządem wzroku u pacjentów dorosłych oraz pediatrycznych.

W ramach współpracy z Narodowym Instytutem Onkologii im. Marii Skłodowskiej - Curie- Państwowym Instytutem Badawczy Oddział w Krakowie (dawniej: Centrum Onkologii- Instytut im. Marii Skłodowskiej – Curie Oddział w Krakowie) od 2016 roku przeprowadzono w Instytucie ponad 1000 napromieniań dla pacjentów onkologicznych.