Kontakt


Instytut Fizyki Jądrowej PAN
Adres: ul. Radzikowskiego 152, 31-342 Kraków 
Centrala:   12 662 8000                             
Sekretariat Dyrektora IFJ PAN: 12 662 8200      
Sekretariat Kierownika CCB:  12 399 6200
Fax:  12 662 8458
Email: sekretariat.ccb@ifj.edu.pl

 

Kontakt do placówki medycznej prowadzącej w CCB terapię protonową nowotworów gałki ocznej:

Szpital Uniwersytecki - Klinika Okulistyki i Onkologii Okulistycznej
Adres:                  ul. Kopernika 38, 31-501 Kraków
Strona internetowa: http://www.su.krakow.pl/o-k-kliniki-okulistyki-i-onkologii-okulistycznej-krakow/kontakt
Telefon: 12 424 75 57
Email: rejestracja.okulistyka@su.krakow.pl

 

Kontakt do placówki medycznej prowadzącej w CCB terapię protonową nowotworów zlokalizowanych poza narządem wzroku u dzieci:

Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie

Adres:

ul. Wielicka 265, 30-663 Kraków

Strona internetowa:

 www.szpitalzdrowia.pl                                                                                           

Telefon:

12 658 20 11

 

Kontakt do placówki medycznej prowadzącej w CCB terapię protonową nowotworów zlokalizowanych poza narządem wzroku u dorosłych:

Centrum Onkologii - Instytut im. Marii Skłodowskiej - Curie, Oddział w Krakowie
Adres: ul. Garncarska 11, 31-115 Kraków
Strona internetowa: http://www.terapiaprotonowa.pl/                                                                                                                
Telefon: 12 634 84 90
Email: z5proton@cyfronet.pl

 

Mapa dojazdu: