Rozpoczęcie napromieniania pierwszego pacjenta na stanowisku gantry


3 listopada 2016 r. w Centrum Cyklotronowym Bronowice IFJ PAN rozpoczęto napromienianie pierwszego pacjenta w ramach procedury terapii protonowej nowotworów zlokalizowanych poza narządem wzroku. Jest to efekt współpracy zespołów specjalistów z Centrum Onkologii - Instytutu im. Marii Skłodowskiej - Curie Odział Kraków oraz Centrum Cyklotronowego Bronowice IFJ PAN.

Relacja w TVP Kraków: Pierwszy pacjent w Centrum Cyklotronowym