„Radioterapia protonowa w Centrum Cyklotronowym Bronowice IFJ PAN – historia i przebieg leczenia"


Zapraszamy do obejrzenia filmu popularnonaukowego pt: „Radioterapia protonowa w Centrum Cyklotronowym Bronowice IFJ PAN  – historia i przebieg leczenia"

Radioterapia protonowa jest obecnie jedną z najbardziej zaawansowanych i precyzyjnych technik teleradioterapii wykorzystujących promieniowanie jonizujące. Zastosowanie wiązki protonowej w radioterapii  to nowe możliwości w walce z nowotworami.

Od 2011 r. radioterapii protonowej w IFJ PAN poddano już ponad 1400 pacjentów i liczba ta stale rośnie.

Poniższy film przedstawia najważniejsze informacje związane z radioterapią protonową prowadzoną w CCB IFJ PAN,
w tym wypowiedzi lekarzy odnośnie kwalifikacji pacjentów (zarówno dzieci i dorosłych) oraz proces przygotowania pacjentów do leczenia wiązką protonową.

W 2023 roku do grona pacjentów leczonych wiązką protonową w CCB IFJ PAN dołączyli pacjenci ze zdiagnozowanymi nowotworami śródpiersia, głównie chłoniakami Hodgkina. Wyzwanie w leczeniu tego typu zmian stanowi fakt, iż obszar napromieniania zmienia swoje położenie w wyniku ruchów oddechowych pacjenta. Wykorzystanie dedykowanego systemu optycznego umożliwia odwzorowanie lokalizacji zmiany nowotworowej na podstawie śledzenia ruchu powierzchni ciała pacjenta. Pozwala to na zwiększenie precyzji i bezpieczeństwa prowadzonej terapii.


Film powstał w ramach projektu pt. “Radioterapia protonowa sterowana obrazem do napromieniania nowotworów narządów ruchu” realizowanego z programu “Nauka dla Społeczeństwa”.

 

  • mein_nds_cmyk_multicolor_black.jpg