Terapia protonowa będzie kontynuowana


W dniu 30 grudnia 2016 r. została podpisana umowa na rok 2017, pomiędzy Centrum Onkologii – Instytutem im. M. Skłodowskiej – Curie Oddział w Krakowie (COOK) a Instytutem Fizyki Jądrowej im. H. Niewodniczańskiego Polskiej Akademii Nauk (IFJ PAN) w sprawie terapii protonowej nowotworów zlokalizowanych poza narządem wzroku.