Podsumowanie spotkania "Protonoterapia teraźniejszość i przyszłość" 13.01.2023 r.


Spotkanie_protonoterapia.jpg

W ramach wspólnej inicjatywy Instytutu Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego Polskiej Akademii Nauk oraz Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie Państwowego Instytutu Badawczego Oddział w Krakowie w dniu 13  stycznia br. odbyło się spotkanie pt. „Protonoterapia teraźniejszość i przyszłość”, wykazujący, iż rozwój protonoterapii jest możliwy dzięki współpracy jednostek z wielu dziedzin.

Radioterapia jest jedną z podstawowych metod leczenia nowotworów. Zaletą radioterapii protonowej, w porównaniu z konwencjonalną radioterapią wykorzystującą promieniowanie fotonowe jest bardziej korzystny rozkład dawki terapeutycznej w ciele pacjenta. 

Radioterapia protonowa w IFJ PAN jest prowadzona od 2011 roku. Początkowo była to radioterapia oka prowadzona na starym cyklotronie we współpracy z Kliniką Okulistyki i Onkologii Okulistycznej Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie. Od 2016 roku, we współpracy z Narodowym Instytutem Onkologii- Państwowym Instytutem Badawczym w Krakowie, prowadzona jest w nowym ośrodku najnowocześniejsza forma radioterapii protonowej metodą ołówkowej wiązki skanującej.

Od samego początku CCB zostało pomyślane i zaprojektowane tak, aby służyć pacjentom i działalność medyczna miała pełny priorytet. Jednak początkowe lata działalności były trudne. Wynikało to ze zbyt małej liczby pacjentów, co wynikało z ograniczonej liczby wskazań, oraz z trudności organizacyjnych z leczeniem pacjentów pediatrycznych. Jednak drobiazgowa kontrola NIK z 2021 roku wykazała opinii publicznej pełną  racjonalność projektu.

W okresie późniejszym doszły trudności związane z pandemią oraz wybuchem wojny u naszego sąsiada.

Pomimo tych trudności współpraca z jednostkami klinicznymi coraz bardziej się rozwijała  i jest realizowana bez przerwy od 2011 roku. Stopniowo rozszerzany jest zakres wskazań i prowadzonych badań w zakresie wykorzystania wiązek protonowych. 11 stycznia 2023 roku ukazało się kolejne rozporządzenie Ministra Zdrowia rozszerzające wskazania do radioterapii protonowej, w których leczenie jest refundowane ze środków publicznych

Obecnie rocznie w CCB napromienianych jest niemal 200 pacjentów. Do tej pory w CCB napromieniono ponad 1000 pacjentów, a ich liczba stale rośnie.

Oprócz powyższego za niewątpliwy sukces uznać należy ponowną możliwość leczenia pacjentów pediatrycznych w CCB IFJ PAN.

Prezentacje podczas spotkania objęły:

 12:30

 Przywitanie zaproszonych gości

 prof. dr hab. Tadeusz Lesiak, prof. dr hab. n. med. Janusz Ryś

 12:40

 Przedstawienie instytucji:

 IFJ PAN

 prof. dr hab. Tadeusz Lesiak,

 NIO-PIB w Krakowie

 prof. dr hab. n. med. Janusz Ryś

 12:50

 Cyklotrony w IFJ PAN wczoraj i dzisiaj

 prof. dr hab. Bogdan Fornal

 13:10

 Radioterapia protonowa w IFJ PAN

 dr hab. Renata Kopeć, prof. IFJ PAN

 13:30

 Radioterapia protonowa – podsumowanie dotychczasowych doświadczeń i spojrzenie na przyszłość

 dr n. med. Tomasz Skóra

 13:50

 Dlaczego protony? – aspekty praktyczne

 mgr inż. Damian Kabat

 14:10

 Perspektywy rozwoju terapii protonowej

 prof. dr hab. Paweł Olko

 14:30

 Holistyczna opieka nad pacjentem pediatrycznym w czasie protonoterapii

 Dr med. Katarzyna Drosik-Rutowicz, dr Elżbieta Byrska, dr hab. med. Szymon Skoczeń prof. UJ

W ramach spotkania „Protonoterapia teraźniejszość i przyszłość” odbyła się również konferencja prasowa, którą otworzyli:

  • prof. dr hab. Tadeusz Lesiak, Dyrektor Instytutu Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego Polskiej Akademii Nauk w Krakowie (IFJ PAN);
  • prof. dr hab. n. med. Janusz Ryś – Dyrektor Narodowego Instytutu Onkologii – Państwowego Instytutu Badawczego Oddziału w Krakowie  (NIO-PIB);
  • dr hab. Wojciech Cyrul, prof. UJ – Dyrektor Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Krakowie (USD ).

Na temat leczenia radioterapią protonową wypowiadali się:

  • prof. dr hab. n. med. Krzysztof Składowski – Konsultant Krajowy ds. Radioterapii, Dyrektor NIO-PIB Oddział w Gliwicach,
  • dr hab. Renata Kopeć, prof. IFJ PAN- Kierownik Centrum Cyklotronowego Bronowice IFJ PAN
  • dr n. med. Tomasz Skóra – Kierownik Samodzielnej Pracowni Radioterapii Protonowej NIO-PIB w Krakowie,
  • lek. Katarzyna Drosik-Rutowicz – koordynator leczenia dzieci radioterapia protonową NIO-PIB Oddział Krakowie oraz Oddział w Gliwicach
  • prof. dr hab. n. med. Rafał Tarnawski – Kierownik III Kliniki Radioterapii i Chemioterapii NIO-PIB w Gliwicach
  • dr hab. n. med. Szymon Skoczeń, prof UJ – Kierownik Kliniki Onkologii i Hematologii Dziecięcej USD w Krakowie.

Szczegółowe informacje pod linkiem:

https://krakow.nio.gov.pl/radioterapia-protonowa-konferencja-prasowa-13-stycznia-2023/