Rozstrzygnięcie konkursu NFZ


1 lipca poznaliśmy wyniki konkursu NFZ, poprzedzającego zawarcie umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie świadczeń: protonoterapia nowotworów zlokalizowanych poza narządem wzroku.

Terapię prowadzić będzie Centrum Onkologii Instytut im. Marii Skłodowskiej Curie, Oddział w Krakowie.