Aktualności


Zwiedzanie CCB przez przedstawicieli ESFRI

20 czerwca 2017 r. Centrum Cyklotronowe Bronowice IFJ PAN miało zaszczyt gościć przedstawicieli Europejskiego Forum Strategicznego Infrastruktur Badawczych (European Strategic Forum on Research Infrastructures - ESFRI). Uczestnicy ESFRI to...

Festiwal Nauki 2017

Festiwal Nauki 2017 W dniach 24-27 maja 2017 r. odbył się w Krakowie Festiwal Nauki. Przedstawiciele Centrum Cyklotronowego Bronowice brali aktywny udział w zaznajamianiu odwiedzających z tajnikami radioterapii protonowej. Zwiedzający mogli...

Targi Hannover Messe 2017

CCB NA TARGACH W HANOWERZE W dniach 24-28 kwietnia 2017 roku odbyły się targi Hannover Messe 2017, największa na świecie impreza technologiczno-przemysłowa. Centrum Cyklotronowe Bronowice miało na targach swą przedstawicielkę, mgr inż....

Terapia protonowa będzie kontynuowana

W dniu 30 grudnia 2016 r. została podpisana umowa na rok 2017, pomiędzy Centrum Onkologii – Instytutem im. M. Skłodowskiej – Curie Oddział w Krakowie (COOK) a Instytutem Fizyki Jądrowej im. H. Niewodniczańskiego Polskiej...

Zakończenie napromieniania pierwszego pacjenta na stanowisku gantry

W dniu 27 grudnia 2016 roku pomyślenie zakończono w CCB IFJ PAN napromienianie pierwszego w Polsce pacjenta poddanego radioterapii protonowej nowotworów zlokalizowanych poza narządem wzroku.

Rozpoczęcie napromieniania pierwszego pacjenta na stanowisku gantry

3 listopada 2016 r. w Centrum Cyklotronowym Bronowice IFJ PAN rozpoczęto napromienianie pierwszego pacjenta w ramach procedury terapii protonowej nowotworów zlokalizowanych poza narządem wzroku. Jest to efekt współpracy...

Podpisanie umowy z Centrum Onkologii

W dniu 30 września 2016 r. podpisana została umowa pomiędzy Centrum Onkologii – Instytutem im. M. Skłodowskiej – Curie Oddział w Krakowie (COOK) a Instytutem Fizyki Jądrowej im. H. Niewodniczańskiego Polskiej Akademii Nauk...

Rozstrzygnięcie konkursu NFZ

1 lipca poznaliśmy wyniki konkursu NFZ, poprzedzającego zawarcie umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie świadczeń: protonoterapia nowotworów zlokalizowanych poza narządem wzroku....

Rozporządzenie Ministra Zdrowia

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 6 czerwca 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego. 

Wycena protonoterapii

Prezes Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji podał do wiadomości publicznej wycenę świadczenia pn. "Terapia protonowa nowotworów zlokalizowanych poza narządem wzroku". 

XX Piknik Naukowy w Warszawie

Podczas tegorocznego Pikniku Naukowego Polskiego Radia i Centrum Nauki Kopernik licznie przybyli goście mogli odwiedzić stoiska przygotowane w ramach KNOW przez pracowników i doktorantów IFJ PAN. Zwiedzający stanowiska IFJ PAN (ok. 1...

Start protonoterapii na cyklotronie Proteus C-235

W piątek 19 lutego 2016 zakończono serię ekspozycji pierwszych dwóch pacjentów na nowym stanowisku do radioterapii protonowej oka, znajdującym się w Centrum Cyklotronowym Bronowice Instytutu Fizyki Jądrowej...

Umowa ze Szpitalem Uniwersyteckim

We wtorek 12 stycznia Instytut podpisał dokument przedłużający współpracę ze Szpitalem Uniwersyteckim w Krakowie. Umowa dotyczy terapii protonowej nowotworów gałki ocznej dla pacjentów szpitala, które teraz będą...