Aktualności


Dzień dziecka w CCB IFJ PAN

W Centrum Cyklotronowym Bronowice IFJ PAN zorganizowano Dzień Dziecka dla naszych najmłodszych dzielnych pacjentów. Było radośnie, ciekawie i energicznie! Dla naszych małych bohaterów przygotowaliśmy balony, tatuaże, gry i...

"Radioterapia protonowa dzieci w Centrum Cyklotronowym Bronowice w IFJ PAN - krok po kroku"

W wyniku działań Zespołu Radioterapii Protonowej Nowotworów Dziecięcych, który działa przy współpracy czterech ośrodków: Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – Państwowego Instytutu...

„Radioterapia protonowa w Centrum Cyklotronowym Bronowice IFJ PAN – historia i przebieg leczenia"

Zapraszamy do obejrzenia filmu popularnonaukowego pt: „Radioterapia protonowa w Centrum Cyklotronowym Bronowice IFJ PAN  – historia i przebieg leczenia" Radioterapia protonowa jest obecnie jedną z najbardziej...

Umowa z Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej Szpitalem Uniwersyteckim w Krakowie

Instytut Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego PAN podpisał umową z Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej Szpitalem Uniwersyteckim w Krakowie w sprawie prowadzenia terapii protonowej nowotworów narządu wzroku....

Podpisanie umowy z Narodowym Instytutem Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie - Państwowym Instytutem Badawczym Oddział w Krakowie na rok 2024 w sprawie terapii protonowej

W dniu 14 grudnia 2023 r. została podpisana umowa na rok 2024, przedłużająca współpracę pomiędzy Narodowym Instytutem Onkologii im. Marii Skłodowskiej - Curie- Państwowym Instytutem Badawczym Oddział w Krakowie a Instytutem Fizyki Jądrowej...

Podsumowanie spotkania "Protonoterapia teraźniejszość i przyszłość" 13.01.2023 r.

W ramach wspólnej inicjatywy Instytutu Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego Polskiej Akademii Nauk oraz Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie Państwowego Instytutu Badawczego Oddział w Krakowie w dniu...

Spotkanie "Protonoterapia teraźniejszość i przyszłość" 13.01.2023 r.

W ramach wspólnej inicjatywy Instytutu Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego Polskiej Akademii Nauk oraz Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie Państwowego Instytutu Badawczego Oddział w Krakowie w dniu...

Podpisanie umowy z Narodowym Instytutem Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie - Państwowy Instytut Badawczy Oddział w Krakowie na rok 2023 w sprawie terapii protonowej

W dniu 14 grudnia 2022 r. została podpisana umowa na rok 2023, pomiędzy Narodowym Instytutem Onkologii im. Marii Skłodowskiej - Curie- Państwowym Instytutem Badawczy Oddział w Krakowie a Instytutem Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego...

17 Kongres Polskiego Towarzystwa Fizyki Medycznej

W dniach 30.09-02.10.2022 odbędzie się Kongres Polskiego Towarzystwa Fizyki Medycznej organizowany, przez Polskie Towarzystwo Fizyki Medycznej (PTFM) im. Cezarego Pawłowskiego we współpracy z najlepszymi krajowymi ośrodkami klinicznymi i...

Podpisanie umowy z Narodowym Instytutem Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie - Państwowy Instytut Badawczy Oddział w Krakowie na rok 2022 w sprawie terapii protonowej

W dniu 27 grudnia 2021 r. została podpisana umowa na rok 2022, pomiędzy Narodowym Instytutem Onkologii im. Marii Skłodowskiej - Curie- Państwowym Instytutem Badawczy Oddział w Krakowie a Instytutem Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego...

Wyniki kontroli NIK dotyczące dostępności terapii protonowej i wykorzystania cyklotronów w Centrum Cyklotronowym Bronowice

Najwyższa Izba Kontroli opublikowała 9 kwietnia br. informacje o wynikach kontroli pt. Dostępność terapii protonowej i wykorzystanie cyklotronów w Centrum Cyklotronowym Bronowice w Krakowie. Wyniki wraz z wystąpieniami pokontrolnymi...

10 lat temu zakończył się pierwszy w Polsce cykl radioterapii protonowej

10 lat temu - 18 lutego 2011 roku - w Instytucie Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego Polskiej Akademii Nauk zakończył się pierwszy w Polsce cykl radioterapii protonowej. Lekarze z Oddziału Klinicznego Okulistyki i Onkologii...

Podpisanie umowy z Narodowym Instytutem Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie - Państwowy Instytut Badawczy Oddział w Krakowie na rok 2021 w sprawie terapii protonowej

W dniu 30 grudnia 2020 r. została podpisana umowa na rok 2021, pomiędzy Narodowym Instytutem Onkologii im. Marii Skłodowskiej - Curie- Państwowym Instytutem Badawczy Oddział w Krakowie a Instytutem Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego...

Podpisanie umowy z Centrum Onkologii na rok 2020 w sprawie terapii protonowej

W dniu 31 grudnia 2019 r. podpisana została umowa pomiędzy Centrum Onkologii – Instytutem im. Marii Skłodowskiej – Curie Oddział w Krakowie a Instytutem Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego Polskiej Akademii Nauk w...

Powołano Zespół do spraw opracowania strategii protonoterapii w Polsce

W Dzienniku Urzędowym Ministra Zdrowia opublikowano 12 listopada zarządzenie szefa resortu z dnia 8 listopada 2019 r. w sprawie powołania Zespołu do spraw opracowania strategii protonoterapii w Polsce. „Zadaniem Zespołu jest opracowanie...

Podpisanie umowy z Centrum Onkologii na rok 2019 w sprawie terapii protonowej pacjentów dorosłych

W dniu 06.12.2018 r. została podpisana umowa na rok 2019, pomiędzy Centrum Onkologii – Instytutem im. M. Skłodowskiej – Curie Oddział w Krakowie a Instytutem Fizyki Jądrowej im. H. Niewodniczańskiego Polskiej Akademii Nauk...

Zapraszamy na Małopolską Noc Naukowców w CCB IFJ PAN-28 września 2018

Zapraszamy do odwiedzenia Centrum Cyklotronowego Bronowice IFJ PAN - jedynego w Polsce ośrodka radioterapii protonowej. Zwiedzający będą mieli okazję zobaczyć stanowisko radioterapii protonowej nowotworów gałki ocznej, stanowiska Gantry...

Podpisanie umowy z Centrum Onkologii na rok 2018 w sprawie terapii protonowej pacjentów pediatrycznych

W dniu 15 lutego 2018 r. została podpisana umowa na rok 2018, pomiędzy Centrum Onkologii – Instytutem im. M. Skłodowskiej – Curie Oddział w Krakowie a Instytutem Fizyki Jądrowej im. H. Niewodniczańskiego Polskiej Akademii Nauk w...

Seminarium podsumowujące realizację radioterapii protonowej w CCB IFJ PAN

Dnia 1 lutego 2018 roku w Auli Instytutu Fizyki Jądrowej PAN odbyło się seminarium pt; „Radioterapia protonowa nowotworów zlokalizowanych poza narządem wzroku – wstępne doświadczenia z procedury w Krakowie”. W ramach...

Podpisanie umowy z Centrum Onkologii na rok 2018 w sprawie terapii protonowej pacjentów dorosłych

W dniu 29 grudnia 2017 r. została podpisana umowa na rok 2018, pomiędzy Centrum Onkologii – Instytutem im. M. Skłodowskiej – Curie Oddział w Krakowie a Instytutem Fizyki Jądrowej im. H. Niewodniczańskiego Polskiej Akademii...

Zakończona terapia protonowa 200. pacjenta z nowotworem gałki ocznej

  W grudniu 2017 roku zakończyła się terapia protonowa 200. pacjenta Oddziału Klinicznego Okulistyki i Onkologii Okulistycznej Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie, przeprowadzona w Instytucie Fizyki Jądrowej PAN, w ramach procedury...

Zapraszamy na Małopolską Noc Naukowców w CCB IFJ PAN

Zapraszamy do odwiedzenia Centrum Cyklotronowego Bronowice IFJ PAN - jedynego w Polsce ośrodka radioterapii protonowej. Zwiedzający będą mieli okazję zobaczyć stanowisko radioterapii protonowej nowotworów gałki ocznej, stanowiska Gantry...

Piąte posiedzenie MKD CCB

W dniach 1-2 września b.r., w IFJ PAN, odbyło się piąte posiedzenie Międzynarodowego Komitetu Doradczego CCB, który koordynuje badania fundamentalne prowadzone w Centrum Cyklotronowym Bronowice. Na posiedzeniu Komitet ocenił przebieg...

Wizyta uczestników XX Konferencji Inspektorów Ochrony Radiologicznej

23 czerwca 2017r. gościliśmy uczestników jubileuszowej XX Konferencji Inspektorów Ochrony Radiologicznej. Uczestnicy konferencji mieli okazję zwiedzić Stanowisko Terapii Oka, Gantry, Tomografu Komputerowego oraz Stanowiska...

Zwiedzanie CCB przez przedstawicieli ESFRI

20 czerwca 2017 r. Centrum Cyklotronowe Bronowice IFJ PAN miało zaszczyt gościć przedstawicieli Europejskiego Forum Strategicznego Infrastruktur Badawczych (European Strategic Forum on Research Infrastructures - ESFRI). Uczestnicy ESFRI to...

Festiwal Nauki 2017

Festiwal Nauki 2017 W dniach 24-27 maja 2017 r. odbył się w Krakowie Festiwal Nauki. Przedstawiciele Centrum Cyklotronowego Bronowice brali aktywny udział w zaznajamianiu odwiedzających z tajnikami radioterapii protonowej. Zwiedzający mogli...

Targi Hannover Messe 2017

CCB NA TARGACH W HANOWERZE W dniach 24-28 kwietnia 2017 roku odbyły się targi Hannover Messe 2017, największa na świecie impreza technologiczno-przemysłowa. Centrum Cyklotronowe Bronowice miało na targach swą przedstawicielkę, mgr inż....

Terapia protonowa będzie kontynuowana

W dniu 30 grudnia 2016 r. została podpisana umowa na rok 2017, pomiędzy Centrum Onkologii – Instytutem im. M. Skłodowskiej – Curie Oddział w Krakowie (COOK) a Instytutem Fizyki Jądrowej im. H. Niewodniczańskiego Polskiej...

Zakończenie napromieniania pierwszego pacjenta na stanowisku gantry

W dniu 27 grudnia 2016 roku pomyślenie zakończono w CCB IFJ PAN napromienianie pierwszego w Polsce pacjenta poddanego radioterapii protonowej nowotworów zlokalizowanych poza narządem wzroku.

Rozpoczęcie napromieniania pierwszego pacjenta na stanowisku gantry

3 listopada 2016 r. w Centrum Cyklotronowym Bronowice IFJ PAN rozpoczęto napromienianie pierwszego pacjenta w ramach procedury terapii protonowej nowotworów zlokalizowanych poza narządem wzroku. Jest to efekt współpracy...

Podpisanie umowy z Centrum Onkologii

W dniu 30 września 2016 r. podpisana została umowa pomiędzy Centrum Onkologii – Instytutem im. M. Skłodowskiej – Curie Oddział w Krakowie (COOK) a Instytutem Fizyki Jądrowej im. H. Niewodniczańskiego Polskiej Akademii Nauk...

Rozstrzygnięcie konkursu NFZ

1 lipca poznaliśmy wyniki konkursu NFZ, poprzedzającego zawarcie umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie świadczeń: protonoterapia nowotworów zlokalizowanych poza narządem wzroku....

Rozporządzenie Ministra Zdrowia

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 6 czerwca 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego. 

Wycena protonoterapii

Prezes Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji podał do wiadomości publicznej wycenę świadczenia pn. "Terapia protonowa nowotworów zlokalizowanych poza narządem wzroku". 

XX Piknik Naukowy w Warszawie

Podczas tegorocznego Pikniku Naukowego Polskiego Radia i Centrum Nauki Kopernik licznie przybyli goście mogli odwiedzić stoiska przygotowane w ramach KNOW przez pracowników i doktorantów IFJ PAN. Zwiedzający stanowiska IFJ PAN (ok. 1...

Start protonoterapii na cyklotronie Proteus C-235

W piątek 19 lutego 2016 zakończono serię ekspozycji pierwszych dwóch pacjentów na nowym stanowisku do radioterapii protonowej oka, znajdującym się w Centrum Cyklotronowym Bronowice Instytutu Fizyki Jądrowej...

Umowa ze Szpitalem Uniwersyteckim

We wtorek 12 stycznia Instytut podpisał dokument przedłużający współpracę ze Szpitalem Uniwersyteckim w Krakowie. Umowa dotyczy terapii protonowej nowotworów gałki ocznej dla pacjentów szpitala, które teraz będą...