Podpisanie umowy z Centrum Onkologii na rok 2020 w sprawie terapii protonowej


W dniu 31 grudnia 2019 r. podpisana została umowa pomiędzy Centrum Onkologii – Instytutem im. Marii Skłodowskiej – Curie Oddział w Krakowie a Instytutem Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego Polskiej Akademii Nauk w sprawie terapii protonowej nowotworów zlokalizowanych poza narządem wzroku u osób dorosłych i dzieci.