10 lat temu zakończył się pierwszy w Polsce cykl radioterapii protonowej


10 lat temu - 18 lutego 2011 roku - w Instytucie Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego Polskiej Akademii Nauk zakończył się pierwszy w Polsce cykl radioterapii protonowej. Lekarze z Oddziału Klinicznego Okulistyki i Onkologii Okulistycznej Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie oraz ówczesnego Centrum Onkologii - Instytutu im. Marii Skłodowskiej - Curie oddział w Krakowie we współpracy z fizykami z IFJ PAN przeprowadzili u grupy pacjentów Szpitala Uniwersyteckiego radioterapię czerniaka naczyniówki. Wykorzystano wiązkę protonów z cyklotronu AIC-144 i specjalnie w tym celu zbudowane stanowisko terapii.

Był to kamień milowy na drodze rozwoju radioterapii protonowej w Polsce.
W następującej po nim dekadzie przyszły kolejne - dziś w IFJ PAN funkcjonuje nowoczesny ośrodek radioterapii - Centrum Cyklotronowe Bronowice. Nowy cyklotron i trzy stanowiska terapii - w tym wykorzystujące wiązkę skanującą - umożliwiają radioterapię nowotworów o dowolnej lokalizacji w obrębie ludzkiego ciała.

  • Widok ogólny stanowiska radioterapii protonowej nowotworów oka

 

 

 

 

 

 

Widok ogólny stanowiska radioterapii protonowej nowotworów oka.

Jest już tradycją i powodem do szczególnej dumy, że kolejne bronowickie cyklotrony - U-120, AIC-144 i Proteus C-235 - służyły i służą ochronie zdrowia, produkując terapeutyczne wiązki neutronów i protonów.