Zwiedzanie CCB przez przedstawicieli ESFRI


20 czerwca 2017 r. Centrum Cyklotronowe Bronowice IFJ PAN miało zaszczyt gościć przedstawicieli Europejskiego Forum Strategicznego Infrastruktur Badawczych (European Strategic Forum on Research Infrastructures - ESFRI).
Uczestnicy ESFRI to eksperci mianowani przez ministrów ds. badań i rozwoju z państw członkowskich UE i krajów stowarzyszonych. Ich spotkania odgrywają kluczową rolę w kształtowaniu polityki w zakresie infrastruktur badawczych w Europie. W ramach tegorocznego spotkania ESFRI w Krakowie, którego organizatorem jest Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Narodowe Centrum Promieniowania Synchrotronowego SOLARIS, znamienici goście odwiedzili, między innymi, dwa kluczowe dla polskiej nauki ośrodki, czyli Narodowe Centrum Promieniowania Synchrotronowego SOLARIS oraz Centrum Cyklotronowe Bronowice IFJ PAN.