Wyniki kontroli NIK dotyczące dostępności terapii protonowej i wykorzystania cyklotronów w Centrum Cyklotronowym Bronowice


Najwyższa Izba Kontroli opublikowała 9 kwietnia br. informacje o wynikach kontroli pt. Dostępność terapii protonowej i wykorzystanie cyklotronów w Centrum Cyklotronowym Bronowice w Krakowie.

Wyniki wraz z wystąpieniami pokontrolnymi wszystkich uczestniczących podmiotów w kontroli dostępne są pod adresem: https://www.nik.gov.pl/kontrole/P/20/065/LKR/.