Pracownia Terapii Oka


Pracownia Terapii Oka prowadzi prace związane z radioterapią nowotworów gałki ocznej. Do zadań pracowni należy techniczne utrzymanie dedykowanego stanowiska terapeutycznego, poprzez systematyczne wykonywanie testów eksploatacyjnych urządzeń wchodzących w jego skład. Zespół pracowni opracowuje dane kliniczne, przygotowuje plany terapii, a także pozycjonuje i napromieniowuje pacjentów. Od 2011 roku na stanowiskach terapii oka w IFJ PAN napromienionych zostało ponad 260 pacjentów z czerniakiem naczyniówki oka.

Kierownik Pracowni:  
dr inż. Tomasz Horwacik Tomasz.Horwacik@ifj.edu.pl +48 12 399 6223
Pracownicy:  
dr Marta Korcyl Marta.Korcyl@ifj.edu.pl +48 12 399 6138
mgr inż. Leszek Malinowski Leszek.Malinowski@ifj.edu.pl +48 12 399 6138
mgr inż. Tomasz Nowak Tomasz.Nowak@ifj.edu.pl +48 12 399 6138