Sekcja Techników Elektroradiologii


Sekcja Techników Elektroradiologii pracuje bezpośrednio z pacjentami, przygotowuje dla nich indywidualne unieruchomienia, wykonuje skany tomograficzne na potrzeby planowania terapii, weryfikuje ułożenie pacjenta na stole terapeutycznym oraz przeprowadza napromienianie.

Kierownik Sekcji Techników Elektroradiologii:
Monika Radolińska Monika.Radolinska@ifj.edu.pl +48 12 399 6133
Technicy Elektroradiologii:
mgr Roma Sobczyk-Dziarek Roma.Sobczyk@ifj.edu.pl +48 12 399 6133
Anna Harbut Anna.Balazinska@ifj.edu.pl +48 12 399 6133
mgr Weronika Dziechciarz Weronika.Dziechciarz@ifj.edu.pl +48 12 399 6133
Michał Feret-Guja Michal.Feret-Guja@ifj.edu.pl +48 12 399 6133
mgr Ewelina Kieres Ewelina.Kieres@ifj.edu.pl +48 12 399 6133
mgr inż. Mateusz Mielnik Mateusz.Mielnik@ifj.edu.pl +48 12 399 6133
mgr Tomasz Mikołajski Tomasz.Mikolajski@ifj.edu.pl +48 12 399 6133
mgr Paulina Moździerz Paulina.Mozdzierz@ifj.edu.pl +48 12 399 6133
mgr Jakub Pałczyński Jakub.Palczynski@ifj.edu.pl +48 12 399 6133
mgr Dorota Poradecka Dorota.Poradecka@ifj.edu.pl +48 12 399 6133
mgr Natalia Werstak Natalia.Werstak@ifj.edu.pl +48 12 399 6133
mgr Anna Zięba Anna.Zieba@ifj.edu.pl +48 12 399 6133