Sekcja Kontroli Jakości


Sekcja Kontroli Jakości jest strukturą organizacyjną, powołaną dla ustanowienia, wdrożenia i ciągłego doskonalenia systemu zarządzania jakością w Centrum Cyklotronowym Bronowice (CCB). Przyjęty system zarządzania jakością realizuje misję CCB, aby być wiarygodną, rzetelną i profesjonalną instytucją świadczącą usługi medyczne  w zakresie radioterapii wiązką protonową, przy założeniu, że dobro pacjenta jest najwyższą wartością. Aby to zapewnić, konieczne jest utrzymanie najwyższych standardów jakości zgodnie z przepisami prawa, wymaganiami norm i standardów międzynarodowych.

Do zadań Sekcji Kontroli Jakości jest prowadzenie i nadzorowanie dokumentacji jakościowej, doskonalenie jakości procesów i planowania zadań związanych z realizacją radioterapii protonowej oraz współpraca z komórkami organizacyjnymi CCB, organizacjami zewnętrznymi w obszarze prowadzonej polityki jakości. Dodatkowo współtworzymy politykę zarządzania jakością uwzględniając misje i cele CCB zorientowane na zaspokajanie potrzeb i oczekiwań pacjentów oraz zwiększania ich satysfakcji.

Specjaliści ds. Kontroli Jakości:  
Kierownik Sekcji:  
dr inż. Barbara Michalec Barbara.Michalec@ifj.edu.pl +48 12 399 6224
Pracownik:  
mgr inż. Agnieszka Rogóż-Duda Agnieszka.Rogoz@ifj.edu.pl +48 12 399 6142