Pracownia Dozymetrii i Planowania Leczenia


Pracownia Dozymetrii i Kontroli Jakości zajmuje się systematycznym sprawdzaniem parametrów urządzeń wchodzących w skład stanowisk radioterapii Gantry. Pracownia wykonuje testy dozymetryczne akceleratora oraz testy systemów pozycjonowania i weryfikacji pozycji pacjenta. Zespół pracowni przeprowadza weryfikację dozymetryczną planów terapii przygotowanych dla pacjentów. Do zadań pracowni należy także rozwój modeli wiązki protonowej i kalibracja urządzeń dozymetrycznych. 

Kierownik Pracowni:
mgr inż. Dawid Krzempek Dawid.Krzempek@ifj.edu.pl +48 12 399 6220
Zastępca Kierownika Pracowni:
dr inż. Marzena Rydygier Marzena.Rydygier@ifj.edu.pl +48 12 399 6221
Pracownicy:
mgr inż. Marta Bałamut Marta.Balamut@ifj.edu.pl +48 12 399 6134
+48 12 399 6135
mgr inż. Hubert Jabłoński Hubert.Jablonski@ifj.edu.pl +48 12 399 6134
+48 12 399 6135
mgr inż. Wiktor Komenda Wiktor.Komenda@ifj.edu.pl +48 12 399 6134
+48 12 399 6135
dr inż. Natalia Mojżeszek Natalia.Mojzeszek@ifj.edu.pl +48 12 399 6134
+48 12 399 6135
mgr inż. Paweł Rogalski Pawel.Rogalski@ifj.edu.pl +48 12 399 6138
mgr inż. Anna Spaleniak Anna.Spaleniak@ifj.edu.pl +48 12 399 6134
+48 12 399 6135
mgr inż. Urszula Sowa Urszula.Sowa@ifj.edu.pl +48 12 399 6146
dr inż. Gabriela Foltyńska Gabriela.Foltynska@ifj.edu.pl +48 12 399 6148
dr Magdalena Garbacz Magdalena.Garbacz@ifj.edu.pl +48 12 399 6148
mgr inż. Dominika Kędzierska-Pardel Dominika.Kedzierska@ifj.edu.pl +48 12 399 6148
inż. Monika Lipa Monika.Lipa@ifj.edu.pl +48 12 399 6146
mgr inż. Edyta Różak Edyta.Rozak@ifj.edu.pl +48 12 399 6146
mgr inż. Karolina Sobkowicz Karolina.Klapyta@ifj.edu.pl +48 12 399 6146