Pracownia Dozymetrii i Kontroli Jakości


Pracownia Dozymetrii i Kontroli Jakości zajmuje się systematycznym sprawdzaniem parametrów urządzeń wchodzących w skład stanowisk radioterapii Gantry. Pracownia wykonuje testy dozymetryczne akceleratora oraz testy systemów pozycjonowania i weryfikacji pozycji pacjenta. Zespół pracowni przeprowadza weryfikację dozymetryczną planów terapii przygotowanych dla pacjentów. Do zadań pracowni należy także rozwój modeli wiązki protonowej i kalibracja urządzeń dozymetrycznych. 

Kierownik Pracowni:  
mgr inż. Dawid Krzempek Dawid.Krzempek@ifj.edu.pl +48 12 399 6220
Zastępca Kierownika Pracowni:
dr inż. Marzena Rydygier Marzena.Rydygier@ifj.edu.pl +48 12 399 6221
Pracownicy:  
mgr inż. Marta Bałamut Marta.Balamut@ifj.edu.pl

+48 12 399 6134

+48 12 399 6135

mgr inż.Katarzyna Czerska Katarzyna.Czerska@ifj.edu.pl

+48 12 399 6134

+48 12 399 6135

mgr inż. Hubert Jabłoński Hubert.Jablonski@ifj.edu.pl

+48 12 399 6134

+48 12 399 6135

mgr inż. Wiktor Komenda Wiktor.Komenda@ifj.edu.pl

+48 12 399 6134

+48 12 399 6135

dr inż. Natalia Mojżeszek Natalia.Mojzeszek@ifj.edu.pl

+48 12 399 6134

+48 12 399 6135

mgr inż. Paweł Rogalski Pawel.Rogalski@ifj.edu.pl

+48 12 399 6138

dr inż. Liliana Stolarczyk Liliana.Stolarczyk@ifj.edu.pl