Dział Cyklotronu Proteus C-235


W skład Działu Cyklotronu Proteus C-235 wchodzą wykwalifikowani inżynierowie, którzy nadzorują działanie nowoczesnego akceleratora i związaną z nim rozbudowaną infrastrukturą. Wykonywane prace koncentrują się na przygotowaniu i obsłudze systemu przy produkcji wiązki protonów,  wykonywaniu prac konserwacyjnych oraz przeprowadzaniu przeglądów okresowych i gwarancyjnych.

Pracownicy działu poza uzyskanymi certyfikatami i uprawnieniami, mogą pochwalić się wieloletnim doświadczeniem i szeroką wiedzą specjalistyczną.

Kierownik Działu:
mgr inż. Konrad Guguła Konrad.Gugula@ifj.edu.pl +48 12 399 6225
Zastępcy Kierownika Działu:
mgr inż. Mateusz Winiarz Mateusz.Winiarz@ifj.edu.pl +48 12 399 6110
mgr inż. Artur Krempa Artur.Krempa@ifj.edu.pl +48 12 399 6226
Pracownicy:
Konrad Białecki Konrad.Bialecki@ifj.edu.pl +48 12 399 6118
inż. Michał Hankiewicz Michal.Hankiewicz@ifj.edu.pl +48 12 399 6118
mgr inż. Magdalena Jabłońska Magdalena.Jablonska@ifj.edu.pl +48 12 399 6118
inż. Grzegorz Janik Grzegorz.Janik@ifj.edu.pl +48 12 399 6116
mgr inż. Andrzej Koczot Andrzej.Koczot@ifj.edu.pl +48 12 399 6116
mgr inż. Tomasz Pasiecznik Tomasz.Pasiecznik@ifj.edu.pl +48 12 399 6110
mgr inż. Łukasz Raczyński Lukasz.Raczynski@ifj.edu.pl +48 12 399 6118
mgr inż. Krzysztof Suder Krzysztof.Suder@ifj.edu.pl +48 12 399 6118
mgr inż. Maciej Sumera Maciej.Sumera@ifj.edu.pl +48 12 399 6110
mgr inż. Robert Kos Robert.Kos@ifj.edu.pl +48 12 399 6124
mgr Piotr Pająk Piotr.Pajak@ifj.edu.pl +48 12 399 6124