Otwarcie CCB


15.10.2015

Uroczyste otwarcie działalności Centrum Cyklotronowego Bronowice w Instytucie Fizyki Jądrowej PAN w Krakowie.

O godzinie 11.00 w Auli Instytutu, Dyrektor prof. Marek Jeżabek rozpoczął spotkanie, witając przybyłych gości. Następnie przedstawił zgromadzonym projekt Centrum Cyklotronowego Bronowice. Podkreślił, że realizacja tego wielkiego zamierzenia nie byłaby możliwa bez starań i zaangażowania zmarłego Dyrektora IFJ PAN, prof. Andrzeja Budzanowskiego oraz członków Dyrekcji: prof. Pawła Olko, prof. Adama Maja oraz pani mgr Magdaleny Zydek.

Z okazji inauguracji działalności CCB Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej nadesłał do Dyrektora IFJ PAN list gratulacyjny, który został odczytany przez prof. Pawła Olko. Następnie miały miejsce wystąpienia zaproszonych gości oraz odczytanie fragmentów listów gratulacyjnych.

Kulminacyjnym punktem programu czwartkowych uroczystości było symboliczne przecięcie wstęgi w nowym budynku Centrum Cyklotronowego Bronowice przez Jego Ekscelencję Księdza Biskupa Damiana Muskusa, Profesora Marka Jeżabka, Agnieszkę Kręcisz-Borowiec, Sławomira Pietrzyka, Jerzego Millera i Marka Sowę.

Poprzedziło je uroczyste poświęcenie CCB przez Jego Ekscelencję Księdza Biskupa Damiana Muskusa.

Następnie goście w kilkunastoosobowych grupkach zwiedzali ośrodek odwiedzając stanowiska gantry, stanowisko terapii oka, halę eksperymentalną, halę z cyklotronem, salę wybudzeń i stanowisko tomografii komputerowej.

O godz. 12.40 w Sali Seminaryjnej budynku CCB rozpoczęła się konferencja prasowa, w której uczestniczyli: prof. Marek Jeżabek, prof. Paweł Olko, dr Gabriela Sujkowska - Dyrektor Wydziału Taryfikacji, Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji, prof. Marian Reinfuss - Konsultant Wojewódzki ds. radioterapii onkologicznej, prof. Rafał Dziadziuszko – konsultant krajowy w dziedzinie radioterapii onkologicznej oraz prof. Jerzy Jakubowicz - Dyrektor Centrum Onkologii Instytutu im. Marii Curie-Skłodowskiej Oddział w Krakowie. 

Uroczystości zakończyły się poczęstunkiem, na którym można było wymienić wrażenia i kontynuować dyskusję.