Konsorcjum NCRH


Narodowe Centrum Radioterapii Hadronowej

13 września 2006 r. podpisano w Krakowie dokument ustanawiający Konsorcjum Narodowego Centrum Radioterapii Hadronowej (NCRH).

Członkami konsorcjum, koordynowanym przez Instytut Fizyki Jądrowej PAN w Krakowie (IFJ PAN), jest obecnie 15 znaczących polskich instytucji naukowych i medycznych:

Głównym celem NCRH jest koordynowanie badań związanych z radioterapią, fizyką medyczną, radiobiologią oraz podejmowanie działań dla rozwoju infrastruktury klinicznej i naukowej dla terapii hadronowej w Polsce.

Strategia konsorcjum zakładała w pierwszym etapie projektu instalację 235 MeV akceleratora protonowego w IFJ PAN wraz z bunkrem eksperymentalnym oraz stanowiskiem radioterapeutycznym z obracanym ramieniem (tzw. gantry). W drugiej fazie projektu zaplanowano budowę w Warszawie dedykowanego ośrodka klinicznego z wiązką węgla C-12.