NCRH-CCB


Celem projektu był wzrost innowacyjności i konkurencyjności polskiej nauki w zakresie fizyki, radiobiologii i radioterapii nowotworowej poprzez instalację cyklotronu produkującego wiązką protonów przyspieszonych do energii od około 70 MeV do około 230 MeV, co znacznie rozszerzyło możliwości badawcze, terapeutyczne i szkoleniowe ośrodka cyklotronowego zlokalizowanego w Instytucie Fizyki Jądrowej PAN.

W ramach projektu został zainstalowany na terenie Instytutu Fizyki Jądrowej PAN w Krakowie i uruchomiony nowoczesny cyklotron, PROTEUS C-235 (firmy Ion Beam Applications, Belgia), przyspieszający wiązki protonów do energii 230 MeV. Cyklotron został zainstalowany w nowo wybudowanym budynku składającym się z bunkra osłonnego z halami terapii oka i eksperymentalną oraz budynku laboratoryjnego.

To urządzenie badawcze dostarcza wysokiej jakości wiązki protonów, dla celów badań w zakresie fizyki medycznej, radiobiologii i radioterapii nowotworów.

Wiązka z nowego cyklotronu została doprowadzona do hali eksperymentalnej i terapii oka. Wiązka protonowa w hali eksperymentalnej jest wykorzystywana do badań w zakresie fizyki medycznej (dozymetrii promieniowania kosmicznego, dozymetrii i mikrodozymetrii wiązki), fizyki jądrowej (badanie struktury jader atomowych, gigantycznego rezonansu dipolowego i kwadrupolowego, przekrojów czynnych na transmutacje), radiobiologii (badania względnej skuteczności biologicznej promieniowania silnie jonizującego) i inżynierii materiałowej (badania odporności układów elektronicznych na promieniowanie silnie jonizujące).

Konstrukcja cyklotronu, systemu prowadzenia wiązki i budynku przewidywała możliwość rozbudowy ośrodka NCRH-CCB o kolejne stanowiska eksperymentalne i radioterapeutyczne. W szczególności, przewidziano możliwość dobudowania stanowiska radioterapeutycznego z obracanym ramieniem (tzw. gantry) i wiązką skanującą, wykorzystywanych do wysoko wyspecjalizowanej radioterapii nowotworów zlokalizowanych w dowolnym miejscu ciała.