NCRH-CCB gantry


Celem projektu "Centrum Cyklotronowe Bronowice - stanowisko gantry" była budowa dwóch nowoczesnych stanowisk terapeutycznych gantry z protonową wiązką skanującą, umożliwiających prowadzenie radioterapii protonowej i badań klinicznych w zakresie fizyki medycznej i radioterapii onkologicznej.

Stanowiska gantry wyposażone zostały w głowicę terapeutyczną dedykowaną dla tzw. wiązki skanującej. W odróżnieniu od dotychczas stosowanych głowic realizujących technikę biernego rozpraszania, dedykowana głowica skanująca pozwala maksymalnie wykorzystać konformalne własności wiązki protonowej bez konieczności używania dodatkowych elementów  formujących takich jak kolimatory i kompensatory. Technika skanująca otwiera nowy rozdział w radioterapii i umożliwia uzyskanie wymaganego poziomu dawek w obszarze leczonym, przy zminimalizowaniu niepożądanej ekspozycji na tkanki zdrowe. Mechaniczna precyzja wykonania gantry jest wysoka, gdyż maksymalne odchylenie wiązki od miejsca napromienienia w całym zakresie kątów nie może przekraczać 1 mm. Stanowiska gantry współpracują z cyklotronem Proteus C-235, wykorzystując wiązki o dużym zasięgu protonów w wodzie do  30 cm oraz możliwość szybkiej zmiany energii. Stanowiska gantry znajdują zastosowanie głównie w radioterapii nowotworów centralnego układu nerwowego zlokalizowanych w pobliżu narządów krytycznych oraz leczeniu pacjentów pediatrycznych.  Przewiduje się, że radioterapia protonowa wiązkami skanującymi będzie w przyszłości wykorzystywana w większości lokalizacji nowotworów leczonych obecnie z wykorzystaniem klasycznej  teleradioterapii.

Oba stanowiska gantry są wykorzystywane do badań naukowych w zakresie fizyki medycznej i dozymetrii.  Służą rozwojowi nowych technik napromieniania, nowoczesnych metod dozymetrycznych wiązki skanującej, a także rozwijaniu systemów planowania terapii. W Centrum Cyklotronowe Bronowice prowadzone są  szkolenia dla personelu medycznego (w tym lekarzy radioterapeutów, fizyków i techników medycznych) oraz personelu technicznego dla przyszłych ośrodków radioterapii protonowej w Polsce i za granicą.