News


Najwyższa Izba Kontroli opublikowała 9 kwietnia br. informacje o wynikach kontroli pt. Dostępność terapii protonowej i wykorzystanie cyklotronów w Centrum Cyklotronowym Bronowice w Krakowie. Wyniki wraz z wystąpieniami pokontrolnymi...

10 years ago first proton radiotherapy in Poland has been accomplished

10 years ago – on the 18th of February 2011 – the very first proton radiotherapy in Poland has been accomplished at the Henryk Niewodniczański Institute of Nuclear Physics Polish Academy of Sciences (IFJ PAN). Radiotherapy of the group...

Agreement with National Research Institute of Oncology for 2021 on proton therapy of adult patients was signed

  On 30 December 2020 the Agreement on proton therapy of cancer sites at all body locations for 2021 (concerning adult patients) was signed between the Maria Skłodowska - Curie National Research Institute of Oncology, Krakow Branch and the...

Agreement with Centre of Oncology for 2019 on proton therapy of adult patients was signed

On 06 December 2018 the Agreement on proton therapy of cancer sites at all body locations for 2019 (concerning adult patients) was signed between the Centre of Oncology, Maria Sklodowska-Curie Memorial Institute, Krakow Branch and the Institute of...

News archive