News


Zapraszamy do obejrzenia filmu popularnonaukowego pt: „Radioterapia protonowa w Centrum Cyklotronowym Bronowice IFJ PAN  – historia i przebieg leczenia" Radioterapia protonowa jest obecnie jedną z najbardziej...

Instytut Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego PAN podpisał umową z Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej Szpitalem Uniwersyteckim w Krakowie w sprawie prowadzenia terapii protonowej nowotworów narządu wzroku....

W ramach wspólnej inicjatywy Instytutu Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego Polskiej Akademii Nauk oraz Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie Państwowego Instytutu Badawczego Oddział w Krakowie w dniu...

17th Congress of the Polish Society of Medical Physics

On 30.09-02.10.2022 The Congress of the Polish Society of Medical Physics organized by the Polish Society of Medical Physics (PTFM) in cooperation with the best national clinical and scientific centers will be held. This year it will be held...

News archive