Contact


Institute of Nuclear Physics PAN
ul. Radzikowskiego 152
31-342 Kraków, Poland
switchboard:   12 662 8000
IFJ PAN Director secretariat: 12 662 8200
Head of the CCB secretariat 12 399 6200
fax:  12 662 8458

Map directions:


Zgodnie z art. 6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Instytut Fizyki Jądrowej im. H. Niewodniczańskiego PAN dla:
- potrzeb prowadzenia korespondencji oraz udzielania odpowiedzi na przesłaną wiadomośćZgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Instytut Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego Polskiej Akademii Nauk, ul. Radzikowskiego 152, 31-342 Kraków
2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych - dpo@ifj.edu.pl, tel. 12/ 662 80 80
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. w celu:
- udzielenia odpowiedzi na przesłaną wiadomość
4) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą do czasu zakończenia korespondencji lub odwołania zgody
6) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania
7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
8) wyrażenie zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednakże brak wyrażenia zgody skutkował będzie niemożliwością przesłania wiadomości