Przebieg radioterapii


Pacjent po rozpoznaniu klinicznym i zakwalifikowaniu do protonoterapii, podczas pierwszej wizyty w naszym Centrum, po rejestracji, kierowany jest na konsultację lekarską, a następnie do poczekalni skąd poproszony zostanie do przebieralni i pomieszczenia zwanego modelarnią, gdzie przygotowywane jest tzw. unieruchomienie (aby uniemożliwić ruchy ciała pacjenta, które będą mogły zmienić położenie zmiany nowotworowej). Najczęściej jest to maska termoplastyczna, która po umieszczeniu w ciepłej wodzie (ok. 60 °C) staje się plastyczna. Po dopasowaniu jej do ciała, w ciągu kilku minut maska staje się z powrotem sztywna. Do unieruchomienia służyć mogą także tzw. materace próżniowe i  podpórki pod kolana. Następnie z wykonanym wcześniej unieruchomieniem pacjent kierowany jest do pomieszczenia tomografu komputerowego, gdzie zostanie wykonany skan obszaru ciała, w którym zlokalizowana jest zmiana nowotworowa. Będzie on następnie wykorzystywany przez lekarza do zaznaczenia napromienianego nowotworu, a przez fizyka medycznego – do wykonania planu leczenia.

Fizycy przy pomocy komputerowego systemu planowania leczenia dobierają kształt, intensywność i kierunek wiązek protonowych dla najlepszego dostarczenia dawki. Plan taki jest weryfikowany i zatwierdzany przez lekarza kierującego. Proces ten trwa kilka dni.

Kolejna wizyta Pacjenta to już rozpoczęcie terapii. Pacjent po zarejestrowaniu się jest kierowany do poczekalni, następnie do przebieralni i pokoju terapii.

Pacjent kładzie się na stole terapeutycznym i zostaje unieruchomiony przy pomocy maski i  innych akcesoriów.

Napromienianie jest poprzedzone weryfikacją poprawności ułożenia. Wykonuje się zdjęcia RTG, dzięki którym upewniamy się, że pacjent leży poprawnie na stole.  Podczas napromieniania Pacjent zostaje w pokoju sam, lecz pod czujnym okiem kamer. Przy stole terapeutycznym znajduje się przycisk wezwania pomocy, który w razie konieczności wezwie personel. Po zakończeniu podania każdej frakcji promieniowania pacjent udaje się do domu lub wraca do szpitala.

Całe leczenie obejmuje zazwyczaj do 35 frakcji  i trwa zazwyczaj nie dłużej niż 7 tygodni (5 frakcji od poniedziałku do piątku).

W przypadku pacjentów pediatrycznych cały proces po konsultacji lekarskiej rozpocznie się w poczekalni dla dzieci.

Następnie mały pacjent skierowany zostanie wraz z opiekunem do pokoju pozycjonowania i przygotowania pacjenta. Terapia niemowląt oraz małych dzieci, które nie są w stanie w procesie terapii współpracować i leżeć nieruchomo, odbywać się będzie w znieczuleniu ogólnym. Pomieszczenia w naszym ośrodku wyposażone są w panele i kolumny gazów medycznych. CCB IFJ PAN dysponuje systemem transportu pacjenta wraz z mobilnym aparatem anestezjologicznym, dzięki czemu mały pacjent może zostać przetransportowany do pomieszczenia tomografu komputerowego, a w następnych dniach – do pokoju terapii. Po napromienianiu przewieziony zostanie do specjalnego pokoju, gdzie pod czujnym nadzorem pielęgniarskim i w towarzystwie opiekunów, nastąpi jego wybudzenie.

 

Gabinet lekarski

Gabinet lekarski

 

Poczekalnia

Poczekalnia

 

Modelarnia

Modelarnia

 

Maska termoplastyczna

Maska termoplastyczna

 

Materace próżniowe do unieruchomienia pacjenta

Materace próżniowe do unieruchomienia pacjenta

 

Podpórki pod kolana do unieruchomienia pacjenta

Podpórki pod kolana do unieruchomienia pacjenta

 

Tomograf komputerowy

Tomograf komputerowy

 

Ogólny widok na jedno ze stanowisk gantry

Ogólny widok na jedno ze stanowisk gantry

Ogólny widok drugiego stanowiska gantry

Ogólny widok drugiego stanowiska gantry

 

Pokój odpoczynku pacjenta

Pokój odpoczynku pacjenta

 

Poczekalnia dla pacjentów pediatrycznych

Poczekalnia dla pacjentów pediatrycznych

 

Pokój do wybudzeń dla pacjentów w znieczuleniu

Poczekalnia dla pacjentów pediatrycznych