Przebieg radioterapii


Pacjent po rozpoznaniu klinicznym i zakwalifikowaniu do protonoterapii, podczas pierwszej wizyty w naszym Centrum, po rejestracji, kierowany jest na konsultację lekarską.

 a następnie do poczekalni

skąd poproszony zostanie do przebieralni i pomieszczenia zwanego modelarnią, gdzie przygotowywane jest tzw. unieruchomienie (aby uniemożliwić ruchy ciała pacjenta, które będą mogły zmienić położenie zmiany nowotworowej).

Najczęściej jest to maska termoplastyczna, która po umieszczeniu w ciepłej wodzie (ok. 60 °C) staje się plastyczna. Po dopasowaniu jej do ciała, w ciągu kilku minut maska staje się z powrotem sztywna.

 Do unieruchomienia służyć mogą także tzw. materace próżniowe

i  podpórki pod kolana

Następnie z wykonanym wcześniej unieruchomieniem pacjent kierowany jest do pomieszczenia tomografu komputerowego,

gdzie zostanie wykonany skan obszaru ciała, w którym zlokalizowana jest zmiana nowotworowa. Będzie on następnie wykorzystywany przez lekarza do zaznaczenia napromienianego nowotworu, a przez fizyka medycznego – do wykonania planu leczenia.

Fizycy przy pomocy komputerowego systemu planowania leczenia dobierają kształt, intensywność i kierunek wiązek protonowych dla najlepszego dostarczenia dawki. Plan taki jest weryfikowany i zatwierdzany przez lekarza kierującego. Proces ten trwa kilka dni.

Kolejna wizyta Pacjenta to już rozpoczęcie terapii. Pacjent po zarejestrowaniu się jest kierowany do poczekalni, następnie do przebieralni i pokoju terapii.

Pacjent kładzie się na stole terapeutycznym i zostaje unieruchomiony przy pomocy maski i  innych akcesoriów.

Napromienianie jest poprzedzone weryfikacją poprawności ułożenia. Wykonuje się zdjęcia RTG, dzięki którym upewniamy się, że pacjent leży poprawnie na stole.  Podczas napromieniania Pacjent zostaje w pokoju sam, lecz pod czujnym okiem kamer. Przy stole terapeutycznym znajduje się przycisk wezwania pomocy, który w razie konieczności wezwie personel. Po zakończeniu podania każdej frakcji promieniowania pacjent udaje się do domu lub wraca do szpitala.

Całe leczenie obejmuje zazwyczaj do 35 frakcji  i trwa zazwyczaj nie dłużej niż 7 tygodni (5 frakcji od poniedziałku do piątku).

W przypadku pacjentów pediatrycznych cały proces po konsultacji lekarskiej rozpocznie się w poczekalni dla dzieci.

Następnie mały pacjent skierowany zostanie wraz z opiekunem do pokoju pozycjonowania i przygotowania pacjenta. Terapia niemowląt oraz małych dzieci, które nie są w stanie w procesie terapii współpracować i leżeć nieruchomo, odbywać się będzie w znieczuleniu ogólnym. Pomieszczenia w naszym ośrodku wyposażone są w panele i kolumny gazów medycznych. CCB IFJ PAN dysponuje systemem transportu pacjenta wraz z mobilnym aparatem anestezjologicznym, dzięki czemu mały pacjent może zostać przetransportowany do pomieszczenia tomografu komputerowego, a w następnych dniach – do pokoju terapii. Po napromienianiu przewieziony zostanie do specjalnego pokoju,

gdzie pod czujnym nadzorem pielęgniarskim i w towarzystwie opiekunów, nastąpi jego wybudzenie.