Radioterapia protonowa wiązką skanującą


W terapii protonowej wiązką skanującą wykorzystuje się pojedynczą wiązkę protonową o szerokości kilku milimetrów. Dzięki zastosowaniu szeregu układów zmieniających położenie takiej pojedynczej wiązki cały obszar guza można pokryć jednorodną dawką promieniowania. Z kolei ramię obrotowe (gantry) umożliwia wybór najbardziej optymalnego kąta, pod którym będzie padać promieniowanie. Obszar nowotworu dzielony jest na warstwy, które odpowiadają różnym energiom wiązki protonowej. Taka warstwa w ciągu kilkunastu sekund jest precyzyjne „odmalowywana” poprzez przesuwanie pojedynczej wiązki po jej powierzchni. Następnie poprzez zmianę energii protonów następuje przejście do kolejnej warstwy. W ten sposób możliwe jest szybkie napromienienie całego nowotworu.

Centrum Cyklotronowe Bronowice posiada dwa stanowiska gantry, na których możliwe jest wykorzystanie skanującej wiązki protonowej do radioterapii nowotworów zarówno u dorosłych pacjentów jak i u pacjentów pediatrycznych.