Informacje dla pacjentów z nowotworami oka


Szanowny Pacjencie!

Szczegółowe informacje dotyczące radioterapii protonowej nowotworów oka można znaleźć w broszurce.

Broszurka dla pacjenta

W pozostałych przypadkach dotyczących radioterapii protonowej prosimy o kontakt na adres: sekretariat.ccb@ifj.edu.pl