Widok budynku Centrum Cyklotronowego Bronowice.

Centrum Cyklotronowe Bronowice (CCB) to pierwszy w Polsce ośrodek, w którym prowadzona jest wysoce precyzyjna i skuteczna metoda leczenia poprzez napromienianie zmian nowotworowych protonami. CCB mieści się w Instytucie Fizyki Jądrowej Polskiej Akademii Nauk w Krakowie. Pracują tu fizycy specjalizujący się w fizyce wiązki, dozymetrii, fizyce medycznej oraz technicy elektroradiologii. W kooperacji z kadrą Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie prowadzona jest terapia nowotworów gałki ocznej, zaś personel medyczny Narodowego Instytut Onkologii – Państwowego Instytutu Badawczego (NIO-PIB) w Krakowie sprawuje pieczę nad pacjentami cierpiącymi z powodu nowotworów zlokalizowanymi poza narządem wzroku. Dzięki temu spotkaniu fizyki z medycyną, na każdym etapie terapii Pacjent znajduje się pod opieką zespołu specjalistów o najwyższych kwalifikacjach: onkologów, radioterapeutów, fizyków, pielęgniarek oraz techników.

Sercem Centrum Cyklotronowego Bronowice jest system Proteus 235 z cyklotronem C 230 przyspieszający protony (czyli jony wodoru) do bardzo dużych prędkości i nadający im odpowiednią energię. Uformowana wiązka protonowa jest kierowana na stanowisko do radioterapii protonowej nowotworów gałki ocznej lub na jedno z dwóch stanowisk z ramieniem obrotowym (tzw. gantry). Wiązka protonowa niszczy struktury DNA komórek nowotworowych, dzięki czemu nie mogą się one namnażać. Dzięki charakterystycznemu sposobowi oddziaływania protonów oraz specjalistycznym urządzeniom formującym wiązkę można precyzyjnie ustalić głębokość wnikania promieniowania w tkankę i zakres napromienianej objętości. W związku z czym, w bardzo dużym stopniu chronione są zdrowe komórki i zmniejsza się ryzyko powikłań.