Hala eksperymentalna - widok 1.

Hala eksperymentalna jest wspólnym obszarem do wykonywania eksperymentów z użyciem wiązek protonowych o szerokim zakresie energii i intensywności. Zastosowanie wiązek protonowych zapewnia alternatywne podejście do badania struktury jądrowej.

Badania są prowadzone w szerokim zakresie energii wiązki, w niemal całej przestrzeni fazowej, które dostarczą bardzo bogatych, unikalnych w skali światowej zbiorów danych do systematycznej weryfikacji obecnych i przyszłych podejść do opisu szczegółów oddziaływań w układach kilku jąder.