Modelarnia

Pomieszczenie unieruchomienia pacjenta (modelarnia). Jest to pomieszczenie, w którym odbywa się przygotowanie akcesoriów unieruchamiających, mających na celu utrzymanie powtarzalnej pozycji pacjenta podczas całego procesu napromieniania.  Rodzaj tych akcesoriów jest odpowiednio dobierany w zależności od lokalizacji objętości docelowej do napromieniania.