Wejście (labirynt) na stanowisko do napromieniania nowotworów gałki ocznej.