Część techniczna gantry - widok 1.

System Proteus 235, wyposażony w cyklotron C 230 firmy IBA (Ion Beam Applications, Belgia), służy do przyspieszania protonów do energii 230 MeV. Protony o tej energii mają zasięg około 30 cm w wodzie, dzięki czemu są w stanie dotrzeć do wszystkich lokalizacji guza u pacjenta poddawanego radioterapii. Wiązka protonów jest transportowana do sali zabiegowej za pomocą rury próżniowej wyposażonej w magnesy dipolowe i kwadrupolowe oraz zestaw kolimatorów. Na tej panoramie przedstawiona jest część techniczna pomieszczenia gantry, która w rzeczywistości jest ukryta przed oczami pacjentów.