Stanowisko do napromieniania nowotworów gałki ocznej - widok 1.

Zakład radioterapii protonowej oka do leczenia czerniaka oka wykorzystuje wiązkę protonów o energii 70 MeV. Ta linia z wiązką horyzontalną została opracowana i wykonana przez zespół specjalistów z Instytutu Fizyki Jądrowej i instytucji współpracujących.