Wyposażenie ośrodka


W skład Centrum Cyklotronowego Bronowice wchodzą Cyklotrony: AIC-144 oraz Proteus C-235, stanowisko do napromieniania nowotworów oka, stawiska gantry,czyli obrotowe ramię, które stanowi zestaw umieszczonych na sztywnej, obracanej konstrukcji stalowej magnesów odchylających wiązkę terapeutyczną oraz hale eksperymentalna.