Cyklotron Proteus C-235


Proteus C-235 to izochroniczny cyklotron przyspieszający protony do energii maksymalnej 230 MeV, wykorzystujący wytworzone klasycznie pole  magnetyczne.
Cyklotron został wyprodukowany i zainstalowany wraz z degraderem i selektorem energii w Instytucie Fizyki Jądrowej PAN w Krakowie w 2012 roku, przez belgijską firmę Ion Beam Apilcation. System ten ma za zadanie dostarczać wiązkę protonów o energii od 70 MeV do 230 MeV na cztery stanowiska - eksperymentów fizycznych, terapii protonowej oka oraz dwa stanowiska Gantry do terapii nowotworów umiejscowionych w różnorodnych częściach ciała człowieka. Gantry są wyposażone w głowicę z wiązką skanującą oraz optyczny system pozycjonowania i weryfikacji pozycji pacjenta.

Cyklotron Proteus C-235

Cyklotron Proteus C-235