Obrazowanie wiązki protonowej za pomocą układu scyntylator - kamera CCD


Obrazowanie wiązki protonowej za pomocą układu scyntylator - kamera CCD

Czas realizacji: Wrzesień 2011 - wrzesień 2015

Badania wykonywane w ramach pracy doktorskiej pani mgr inż. Marzeny Boberek

W Samodzielnej Pracowni Radioterapii Protonowej podjęto prace nas skonstruowaniem układu do szybkiego obrazowania rozkładów przestrzennych wiązki protonowej na stanowisku radioterapii. Celem prac jest wdrożenie metody, która pozwoli na skrócenie czasu diagnostyki wiązki protonowej w trakcie przygotowywania stanowiska do napromieniania pacjentów.

Zaproponowano wykonanie urządzenia wyposażonego w ekran scyntylacyjny i kamerę CCD. Urządzenie będzie wykorzystywane również do diagnostyki wiązek protonowych na stanowiskach przy cyklotronie Proteus C-235. Wykonane zostaną testy różnych typów scyntylatorów pod kątem zastosowania urządzenia do dozymetrii wiązki protonowej.