Pracownia Planowania Leczenia


W skład Pracowni Planowania Leczenia wchodzą radioterapeuci, fizycy medyczni, technicy elektroradiologii oraz informatycy. Podstawowym zadaniem pracowni jest przygotowywanie komputerowych planów leczenia dla pacjentów poddawanych radioterapii protonowej. Do zadań należy także wykonywanie testów eksploatacyjnych tomografu komputerowego. Technicy elektroradiologii, pracując bezpośrednio z pacjentami, przygotowują dla nich indywidualne unieruchomienia, wykonują skany tomograficzne na potrzeby planowania terapii, weryfikują ułożenie pacjenta na stole terapeutycznym oraz przeprowadzają napromienianie. Grupa wysoko wykwalifikowanych informatyków, zajmuje się utrzymaniem i rozwojem systemów informatycznych Centrum Cyklotronowego Bronowice oraz obsługą informatyczną pracowników centrum. 

Kierownik Pracowni:  
mgr inż. Tomasz Kajdrowicz Tomasz.Kajdrowicz@ifj.edu.pl +48 12 399 6222
Pracownicy:   
mgr inż. Karolina Kłapyta Karolina.Klapyta@ifj.edu.pl +48 12 399 6146
mgr inż. Katarzyna Krzempek Katarzyna.Skowronska@ifj.edu.pl +48 12 399 6148
dr inż. Gabriela Mierzwińska Gabriela.Mierzwinska@ifj.edu.pl +48 12 399 6148
mgr Marcin Owcarz Marcin.Owcarz@ifj.edu.pl +48 12 399 6135
mgr inż.Edyta Różak Edyta.Rozak@ifj.edu.pl +48 12 399 6146
mgr inż. Urszula Sowa Urszula.Sowa@ifj.edu.pl +48 12 399 6146
mgr inż. Dominika Kędzierska-Pardel Dominika.Kedzierska@ifj.edu.pl +48 12 399 6148
mgr Robert Stokłosa Robert.Stoklosa@ifj.edu.pl +48 12 399 6135
Technicy elektroradiologii:  
Anna Harbut Anna.Balazinska@ifj.edu.pl +48 12 399 6133
Weronika Dziechciarz Weronika.Dziechciarz@ifj.edu.pl +48 12 399 6133
mgr Ewelina Kieres Ewelina.Kieres@ifj.edu.pl +48 12 399 6133
mgr Tomasz Mikołajski Tomasz.Mikolajski@ifj.edu.pl +48 12 399 6133
mgr Paulina Moździerz Paulina.Mozdzierz@ifj.edu.pl +48 12 399 6133
mgr Jakub Pałczyński Jakub.Palczynski@ifj.edu.pl +48 12 399 6133
Monika Radolińska Monika.Radolinska@ifj.edu.pl +48 12 399 6133
mgr Roma Sobczyk Roma.Sobczyk@ifj.edu.pl +48 12 399 6133
Judyta Tarnowska Judyta.Tarnowska@ifj.edu.pl +48 12 399 6133
mgr Natalia Werstak Natalia.Werstak@ifj.edu.pl +48 12 399 6133
mgr Anna Zięba Anna.Zieba@ifj.edu.pl +48 12 399 6133
Informatycy:  
mgr inż. Robert Kos Robert.Kos@ifj.edu.pl +48 12 399 6124
mgr inż. Aleksander Krempa Aleksander.Krempa@ifj.edu.pl +48 12 399 6124
mgr inż. Artur Krempa Artur.Krempa@ifj.edu.pl +48 12 399 6124
mgr Piotr Pająk Piotr.Pajak@ifj.edu.pl +48 12 399 6124