Pracownia Planowania Leczenia


W skład Pracowni Planowania Leczenia wchodzą fizycy oraz fizycy medyczni. Podstawowym zadaniem pracowni jest przygotowywanie komputerowych planów leczenia dla pacjentów poddawanych radioterapii protonowej. Do zadań pracowni należy także wykonywanie testów eksploatacyjnych tomografu komputerowego.

Kierownik Pracowni:
mgr inż. Tomasz Kajdrowicz Tomasz.Kajdrowicz@ifj.edu.pl +48 12 399 6222
Zastępca Kierownika Pracowni:
mgr inż. Urszula Sowa Urszula.Sowa@ifj.edu.pl +48 12 399 6146
Pracownicy: 
dr inż. Gabriela Foltyńska Gabriela.Foltynska@ifj.edu.pl +48 12 399 6148
dr Magdalena Garbacz Magdalena.Garbacz@ifj.edu.pl +48 12 399 6148
mgr inż. Dominika Kędzierska-Pardel Dominika.Kedzierska@ifj.edu.pl +48 12 399 6148
mgr inż. Katarzyna Krzempek Katarzyna.Skowronska@ifj.edu.pl +48 12 399 6148
inż. Monika Lipa Monika.Lipa@ifj.edu.pl +48 12 399 6146
mgr inż. Edyta Różak Edyta.Rozak@ifj.edu.pl +48 12 399 6146
mgr inż. Karolina Sobkowicz Karolina.Klapyta@ifj.edu.pl +48 12 399 6146
mgr Michał Świeczewski Michal.Swieczewski@ifj.edu.pl +48 12 399 6148